กิจกรรมวันไหว้ครูประจำป...
  โดย : กลุ่มกิจการนักเรียน
  บริจาคโลหิต
  โดย : กลุ่มกิจการนักเรียน
  อบรมนักเรียนแกนนำ
  โดย : กลุ่มกิจการนักเรียน
  กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุ...
  โดย : กลุ่มกิจการนักเรียน
 
 
          ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อจัดทำศุนย์การ เรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานยั่งยืน 19 รายการดังเอกสารแนบ โดยใช้เงินอุดหนุนจากองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 และเงินอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนหนองไผ่
วันที่ : 14 ส.ค. 2560           อ่าน : 104          ไฟล์แนป :
ไฟล์แนป : ไม่มี อ่าน : 198  
วันที่ : 06 มิ.ย. 2560
ไฟล์แนป : อ่าน : 465  
วันที่ : 12 เม.ย. 2560
ไฟล์แนป : อ่าน : 492  
วันที่ : 12 เม.ย. 2560
ไฟล์แนป : อ่าน : 253  
วันที่ : 05 เม.ย. 2560
 
 
โดย : โดยนายไพรัช ปัดชาเขียว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่
ปีที่รายงาน : 2559
โดย : โดยนายยุทธนา นาอุดม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่
ปีการศึกษา : 2559
โดย : โดยนายยุทธนา นาอุดม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่
ปีที่รายงาน : 2559
โดย : โดยนายนิมิตร ตันติวโรดม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่
ปีการศึกษา : 2559
โดย : นางนิตยา ชาตินันท์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่
โดย : นายเเดนชัย สิงห์สนิท
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่

โดย : นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
โดย : นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
       
โดย : นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
   
 
 
 
 
ประจำวันวันที่ : 22 ก.ย. 2560
 
ที่ ระดับชั้น
ขาด
ลาป่วย
ลากิจ
กิจกรรม
มาสาย
ไม่ทราบสาเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
2
0
0
0
0
1
1
2
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
5
0
0
2
0
3
8
11
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
3
0
0
15
1
7
12
19
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
4
0
3
1
4
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
2
1
0
4
0
2
5
7
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
4
6
0
5
5
10
รวม
4
12
1
4
31
1
21
32
53
 
 
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3