กิจกรรมวันไหว้ครูประจำป...
  โดย : กลุ่มกิจการนักเรียน
  บริจาคโลหิต
  โดย : กลุ่มกิจการนักเรียน
  อบรมนักเรียนแกนนำ
  โดย : กลุ่มกิจการนักเรียน
  กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุ...
  โดย : กลุ่มกิจการนักเรียน
 
 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560นักเรียนที่แก้ผลการเรียนไม่ผ่านให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 และค้างรุ่น ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ในวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560รับคำร้อง ได้ที่หน้าห้้องทะเบียน
*** หมายเหตุ ***ผู้ปกครองและนักเรียนต้องมาด้วยในวันลงทะเบียนเรียนซ้ำ
วันที่ : 06 มิ.ย. 2560           อ่าน : 90          ไฟล์แนป : ไม่มี
ไฟล์แนป : อ่าน : 394  
วันที่ : 12 เม.ย. 2560
ไฟล์แนป : อ่าน : 421  
วันที่ : 12 เม.ย. 2560
ไฟล์แนป : อ่าน : 173  
วันที่ : 05 เม.ย. 2560
ไฟล์แนป : อ่าน : 254  
วันที่ : 03 มี.ค. 2560
 
 
โดย : โดยนายไพรัช ปัดชาเขียว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่
ปีที่รายงาน : 2559
โดย : โดยนายยุทธนา นาอุดม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่
ปีการศึกษา : 2559
โดย : โดยนายยุทธนา นาอุดม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่
ปีที่รายงาน : 2559
โดย : โดยนายนิมิตร ตันติวโรดม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่
ปีการศึกษา : 2559
โดย : นางนิตยา ชาตินันท์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่
โดย : นายเเดนชัย สิงห์สนิท
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่

โดย : นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
โดย : นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
       
โดย : นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
   
 
 
 
 
ประจำวันวันที่ : 27 ก.ค. 2560
 
ที่ ระดับชั้น
ขาด
ลาป่วย
ลากิจ
กิจกรรม
มาสาย
ไม่ทราบสาเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
5
1
0
0
1
4
3
7
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
5
2
0
2
0
5
5
10
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
3
2
3
0
3
2
5
8
13
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2
3
1
0
2
1
5
4
9
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
2
4
0
0
2
0
3
5
8
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2
3
1
0
1
2
5
4
9
รวม
10
22
8
0
10
6
27
29
56
 
 
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3