ประกาศ แจ้งนักเรียนไม่พร้อมรุ่นให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 
        ประกาศ แจ้งนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่และนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่นให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 - 12.00น. ณ ห้องประชุมพราวภัสสรและให้พาผู้ปกครองมาฟังคำชี้แจ้งในวันดังกล่าว
ลิ้งค์ : คลิกลิงค์เชื่อมต่อ
   
   
ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2557