สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ
 
       

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ห้องพัสดุโรงเรียนหนองไผ่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้

ลิ้งค์ : คลิกลิงค์เชื่อมต่อ
   
   
ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2558