สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ
 
       

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ห้องพัสดุโรงเรียนหนองไผ่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้

ลิ้งค์ : คลิกลิงค์เชื่อมต่อ
   
   
ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2558    
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3