ประกาศสอบราคาร้านค้า ผู้ทีต้องการจะเข้ามาดำเนินการจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน
 
        ด้วยทางโรงเรียนหนองไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาร้านค้า ผู้ที่ต้องการจะเข้ามาดำเนินการจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 โดยมีกำหนดเวลา 1 ปี 2 ภาคเรียน
ลิ้งค์ : คลิกลิงค์เชื่อมต่อ
   
   
ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2558