เว็บไซต์ทดสอบความรู้ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
 
        ทางโรงเรียนหนองไผ่ เป็นเจ้าภาพสนามสอบ ทดสอบความรู้ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของสหวิทยาเขตหนองไผ่ และในการสอบโดยการสอบผ่านเว็บไซด์ มีช่องทางเข้าสู่เว็บไซด์ดังนี้
ลิ้งค์ : คลิกลิงค์เชื่อมต่อ
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2558