การซ่อมเกรด 0 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
        การซ่อมเกรด 0 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 หลังจากที่นักเรียนทราบผลการเรียนแล้ว 
หากนักเรียนมีผลการเรียน 0 ให้นักเรียนดำเนินการแก้ผลการเรียนกับครูประจำวิชา
ทันทีทุกระดับชั้น
ลิ้งค์ : คลิกลิงค์เชื่อมต่อ
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2559