การซ่อมเกรด 0 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
        การซ่อมเกรด 0 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 หลังจากที่นักเรียนทราบผลการเรียนแล้ว 
หากนักเรียนมีผลการเรียน 0 ให้นักเรียนดำเนินการแก้ผลการเรียนกับครูประจำวิชา
ทันทีทุกระดับชั้น
ลิ้งค์ : คลิกลิงค์เชื่อมต่อ
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2559    
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3