การเข้าค่ายอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
       

กำหนดการเข้าค่ายอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่  14 – 16 กุมภาพันธ์ 2560  (2คืน3วัน ) ณ โรงเรียนหนองไผ่ 


ลิ้งค์ : คลิกลิงค์เชื่อมต่อ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2560    
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3