การเข้าค่ายอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
       

กำหนดการเข้าค่ายอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่  14 – 16 กุมภาพันธ์ 2560  (2คืน3วัน ) ณ โรงเรียนหนองไผ่ 


ลิ้งค์ : คลิกลิงค์เชื่อมต่อ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2560