ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
       
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560นักเรียนที่แก้ผลการเรียนไม่ผ่านให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 และค้างรุ่น ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ในวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560รับคำร้อง ได้ที่หน้าห้้องทะเบียน
*** หมายเหตุ ***ผู้ปกครองและนักเรียนต้องมาด้วยในวันลงทะเบียนเรียนซ้ำ
ลิ้งค์ : คลิกลิงค์เชื่อมต่อ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560    
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3