+
รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำเหน่ง
1
นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
2
นายสมชาย ศรีฉ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
นายสมชาย ศรีฉ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงบประมาณ
4
นายสมชาย ศรีฉ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบุคคล
5
นางบุหรัน ขวัญพรม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6
นางบุหรัน ขวัญพรม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
7
นางบุหรัน ขวัญพรม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ
 
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3