กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
 
 
นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ. พละศึกษา
 
 
 
 
นายสมนึก บุญนาค
 
 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ. พลศึกษา
 
 
 
 
นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี
 
 
ครู คศ.2
 
 
วท.บ.ศึกษาศาสตร์(พละศึกษา)
 
 
 
 
นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ. พละศึกษา
 
 
 
 
นางสาวทิพผกา สาธรรม
 
 
ครู คศ.1
 
 
ศษ.บ. สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3