1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร. 2150871-3 , 2153619 โทรสาร. 2153600 , 2154804
http://www.chula.ac.th
   
 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 9428200-45 , 5790113 , 9428491-99 โทรสาร. 9428185
http://www.ku.ac.th
 
   
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทร. 2216111-20 , 2216171-80 โทรสาร. 2248099
ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 5160020-39 โทรสาร 5160976
  http://www.tu.ac.th
   
   
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University
114 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 6641000 โทรสาร 2584007
http://www.swu.ac.th
   
   
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration
ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ
โทร. 3777400-19 , 3779660-9
http://www.nida.ac.th
 
   
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 5858540-9 , 9132500-24 โทรสาร 5874356 , 9132618
http://www.kmitnb.ac.th 
   
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut's Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 7372500-47 , 7373000 โทรสาร 3267333
http://www.kmitl.ac.th 
   
8 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร.0 2849 6000 , 0 2354 0999 โทรสาร 0 2849 6211, 0 2849 6222
http://www.mahidol.ac.th
   
 
  
9 มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakoen University
วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
โทร. 6236115-21 โทรสาร 2257258
ตลิ่งชัน (สำนักอธิการบดี)
22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 8807336 , 8807349 โทรสาร 8807372
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทร. (034) 253-840-4 โทรสาร (034) 255099
  http://www.su.ac.th
   
10. มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
69 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทร. (038) 745820-40 ,745900 โทรสาร (038) 390351
http://www.buu.ac.th
   
11. มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University
ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. (055) 261000-4 โทรสาร (055) 261005 , 261103
http://www.nu.ac.th 
 
12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. (053) 878038-50 โทรสาร (053) 498861-2
http://www.mju.ac.th
 
13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 21699 โทรสาร (053) 217143
http://www.cmu.ac.th
 
  
14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University
123 ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร. (043) 242331-9 โทรสาร. (043) 241216
http://www.kku.ac.th
 
 
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University
กม. ที่ 10-11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร. (045) 288400-3 โทรสาร (045) 288396
http://www.ubu.ac.th 
 
16.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร. (043) 713011-29 โทรสาร (043) 712030
http://www.msu.ac.th 
 
 
        
17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University
71/1 หมู่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร. (074) 211030-49 โทรสาร (074) 212828
วิทยาเขตปัตตานี
ตำบลรูสะมิแร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร.(073) 335115-26 โทรสาร (073) 335128
วิทยาเขตภูเก็ต
3 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ต.กระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร.(076) 202551 โทรสาร (076) 202552
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
30 หมู่ 6 ถนน สุราษฎร์ - นาสาร ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84100
โทร. (077) 281540 (01) 9786076 โทรสาร (077) 281541
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตตรัง
 
โรงเรียนเทศบาลวัดมัชฌิมภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 20000
 
โทร. (075) 212035 โทรสาร (077) 212036
 
http://www.psu.ac.th
 
18. มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. (074) 311885-7 โทรสาร (074) 324440 , 314801
http://www.tsu.ac.th
 
19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Princess of Narathiwat University
49 ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-1174 ,073-511192 โทรสาร 0-7351-1905
http://www.pnu.ac.th
 
20 มหาวิทยาลัยนครพนม  Nakhon Phanom University
ถนนนิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1143
โทรสาร 0-4251-1484
http://www.npu.ac.th
   
 
 
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3