ข้าพเจ้าชื่อ
ตำแหน่ง
งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระ
รายละเอียด คณะครู นักเรียน
เดินทางไปราชการที่
เพื่อ
โดย
ไปส่งเที่ยวเดียว ไปส่ง-ไปรับ ไปส่งพร้อมรอรับกลับ
ต้นเรื่อง/โครงการ แบบ
มี ไม่มี
ในวันที่(วว/ดด/ปปปป)
เวลา(hh:mm)
ถึงวันที่(วว/ดด/ปปปป)
เวลา(hh:mm)
มีความประสงค์จะใช้รถตู้
รถตู้ ทะเบียน นข 142 รถตู้ ทะเบียน นข 1850 ทั้ง 2 คัน
พนักงานขับรถ
นายสุทน เนียมทะนอม นายสุวรรณ ชายา ทั้ง 2 คน
ข้อปฏิบัติในการขออนุมัติใช้รถยนต์ของทางราชการ
1. ท่านที่ต้องการขอใช้รถ ต้องมีคำสั่งไปราชการก่อนจึงมาบันทึกขอใช้รถ
2. เมื่อท่านได้คำสั่งไปราชการแล้ว กรอกข้อมูลการขอใช้รถให้เรียบร้อย
3. ปริ้นเอกสารการขอใช้รถแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องเซ็นต์อนุมัติตามรายชื่อในเอกสาร
4. นำใบขอนุญาติการใช้รถที่มีลายเซ็นต์ที่ครบถ้วนมาแจ้งที่ฝ่ายยานพาหนะเพื่อดำเนินการต่อไป
 
รายการขอใช้รถของทางราชการ
+
ชื่อ-นามสกุล/งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระ
ไปราชการที่
รถตู้
สถานะ
พิมพ์
1
นายชวุฒิ มากมิ่ง
- ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ทั้ง 2 คัน
ทั้ง 2 คน
รออนุมัติ
ไป : 6 ส.ค. 2560
เวลา: 07.00-18.00 กลับ : 7 ส.ค. 2560 เวลา: 07.00-18.00
2

-
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
รออนุมัติ
ไป :
เวลา: กลับ : เวลา:
3

-
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
รออนุมัติ
ไป :
เวลา: กลับ : เวลา:
4
นายเฉลิมชัย พันแนบ
- คณิตศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
นข 1850
นายสุทน เนียมทะนอม
รออนุมัติ
ไป : 24/04/60
เวลา: 06.00 กลับ : 24/04/60 เวลา: 18.00
5
Barnypok
- QUYKjmAVzZtthSHMUu
New York
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
รออนุมัติ
ไป : 10121985
เวลา: Barnypok กลับ : 10121985 เวลา: Barnypok
6
นายเฉลิมชัย พันแนบ
- งานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้เรียน
รร.เพชรพิทยาคม และ รร.วิทยานุกูลนารี
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
รออนุมัติ
ไป : 22/03/60
เวลา: 08.00 กลับ : 22/03/60 เวลา: 16.30
7
นายเฉลิมชัย พันแนบ
- คณิตศาสตร์
รร.พิษนุโลกพิทยาคม
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
รออนุมัติ
ไป : 11/02/2560
เวลา: 06.00 กลับ : 11/02/2560 เวลา: 17.00
8
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว
- งานวัดผลฯ
โรงเรียนนิยมศิลป์และโรงเรียนบึงสามพัน
ทั้ง 2 คัน
ทั้ง 2 คน
อนุมัติ
ไป : 02/02/2560
เวลา: 07.00 น. กลับ : 04/02/2560 เวลา: 16.30 น.
9
นายเฉลิมชัย พันแนบ
- คณิตศาสตร์
รร.วิทยานุกูลนารี
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 22/01/60
เวลา: 07.00 กลับ : 22/01/60 เวลา: 16.30
10
นางพวงรัตน์ จิตอารี
- งานห้องสมุดโรงเรียนหนองไผ่
สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 19 มกราคม 2560
เวลา: 08.00 กลับ : 19 มกราคม 2560 เวลา: 12.00
11
นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
- ภาษาต่างประเทศ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
นข 1850
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 16/01/2560
เวลา: 13.00 กลับ : 16/01/2560 เวลา: 16.00
12
นายธีระวัฒน์ พันธุ์แสง
- ศิลปะ
ไร่กำนันจุล จ.เพชรบูรณ์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 7มกราคม2560
เวลา: 07:30 กลับ : 7มกราคม2560 เวลา: 17:00
13
นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
- ภาษาต่างประเทศ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.เพชรบูรณ์
นข 1850
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 05/01/2560
เวลา: 13.00 กลับ : 05/01/2560 เวลา: 16.00
14
นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
- ภาษาต่างประเทศ
สำนักงานจัดหางานจังหัดเพชรบูรณ์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 15/12/2559
เวลา: 09.00 กลับ : 15/12/2559 เวลา: 12.00
15
นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
- ภาษาต่างประเทศ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 08/12/2559
เวลา: 13.00 กลับ : 08/12/2559 เวลา: 16.00
16
นายสาธาร รวบรัด
- หุ่นยนต์
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
นข 1850
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 03/12/2559
เวลา: 06:00 กลับ : 04?12/2559 เวลา: 18:00
17
นางสาวทิพผกา สาธรรม
- กิจการนักเรียน
ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 30/11/2559
เวลา: 15:30 กลับ : 30/11/2559 เวลา: 18:00
18
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร
- ภาษาไทย
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
รออนุมัติ
ไป : 17พ.ย.2559
เวลา: 14.00น. กลับ : 17พ.ย.2559 เวลา: 17.00น.
19
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร
- ภาษาไทย
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 17พ.ย.2559
เวลา: 14.00น. กลับ : 17พ.ย.2559 เวลา:
20
นายอนุรักษ์ เพชรไทย
- หุ่นยนต์
รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 15/11/2559
เวลา: 07:00 กลับ : 15/11/2559 เวลา: 17:00
21
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 9/11/59
เวลา: 12.00 น. กลับ : 9/11/59 เวลา: 16.30น.
22
นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา
- อำนวนการ
สนามหลวง
นข 1850
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 06/11/2559
เวลา: 23:00 กลับ : 07/11/2559 เวลา: 22:00
23
นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
- สุขศึกษาและพลศึกษา
นครสวรรค์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 31/10/2559
เวลา: 07:00 กลับ : 08/11/2559 เวลา: 19:00
24
นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
- อำนวยการ
จังหวัดจันทบุรี
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 8 ต.ค. 59
เวลา: - กลับ : 9 ต.ค. 59 เวลา: -
25
นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
- อำนวยการ
อิแพค แมืองทองธานี
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 11 ต.ค.59
เวลา: กลับ : 12 ต.ค.59 เวลา:
26
นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
- ภาษาต่างประเทศ
โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ
นข 1850
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 28/10/2559
เวลา: 06.00 น. กลับ : 28/10/2559 เวลา: 21.00 น.
27
นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
- ภาษาต่างประเทศ
สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
นข 1850
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 15/10/2559
เวลา: 05.00 น. กลับ : 15/10/2559 เวลา: 17.00 น.
28
นางกุมารี ทับทิมหล้า
- ศิลปะ
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 29/09/2559
เวลา: 07.00 น. กลับ : 29/09/2559 เวลา: 16.30 น.
29
นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
- สุขศึกษาและพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เพชรบูรณ์
ทั้ง 2 คัน
ทั้ง 2 คน
อนุมัติ
ไป : 01/10/2559
เวลา: 07:00 กลับ : 10/10/2559 เวลา: 18:00
30
นายนิมิตร ตันติวโรดม
- บริหารงานวิชาการ
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
นข 142
นายสุวรรณ ชายา
รออนุมัติ
ไป : 23 กันยายน 2559
เวลา: 11.00 น. กลับ : 23 กันยายน 2559 เวลา: 17.30 น.
31
นายสมชาย ศรีฉ่ำพันธ์
- บริหารงานกิจการนักเรียน
สพม.40
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 26/09/2559
เวลา: 06.00 กลับ : 26/09/2559 เวลา: 18.00
32
นางกรรณิการ์ หัสนัย
- สังคมศึกษาฯ
วัดเพชรวราราม
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
รออนุมัติ
ไป : 02/10/2559
เวลา: 07.00 น. กลับ : 02/10/2559 เวลา: 16.30 น.
33
นางดวงจิต บุญกาวิน
- กิจการนักเรียน
อบจ.จังหวัดเพชรบูรณ์
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 23/09/2559
เวลา: 07:00 กลับ : 23/09/2559 เวลา: 16:30
34
นางสาววิรัตน์ คำเขียน
- กิจกรรมนศท.
รร.กาญจนาภิเษกฯ
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 19/09/2559
เวลา: 08.00 น. กลับ : 19/09/2559 เวลา: 16.30 น.
35
นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม
- ศิลปะ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 16/09/2559
เวลา: 15.00 น. กลับ : 16/09/2559 เวลา: 22.30 น.
36
นางสาววีรนุช มาแก้ว
- งานการเงิน
โรงแรมโฆษิตฮิลล์ เพชรบูรณ์
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 23/09/2559
เวลา: 07.00 กลับ : 23/09/2559 เวลา: 17.30
37
นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
- สุขศึกษาและพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุโขทัย
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 09/09/2559
เวลา: 16:00 กลับ : 11/09/2559 เวลา: 18:00
38
นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
- สุขศึกษาและพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราฎภัชนครสรรค์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 08/09/2559
เวลา: 06:30 กลับ : 09/09/2559 เวลา: 18:00
39
นางสาวบุหรัน ขวัญพรม
- อำนวยการ
อ.เชียงคาน จ.เลย
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 10/09/2559
เวลา: 05.00 กลับ : 11/09/2559 เวลา: 22.00
40
นางนิภา หินสุภาพ
- คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทย
สพม. 40
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 07/09/2559
เวลา: 07.00 น. กลับ : 07/09/2559 เวลา: 18.00 น.
41
นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
- สุขศึกษาและพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
ทั้ง 2 คัน
ทั้ง 2 คน
อนุมัติ
ไป : 04/09/2559
เวลา: 15:00 กลับ : 04/09/2559 เวลา: 16:00
42
นางสาวบุหรัน ขวัญพรม
- อำนวยการ
สถานราชการบริเวณอำเภอหนองไผ่
ทั้ง 2 คัน
ทั้ง 2 คน
อนุมัติ
ไป : 02092559
เวลา: 10.00 กลับ : 02052559 เวลา: 16.30
43
นางสาวทิพผกา สาธรรม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาสายุวกาชาด)
โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 16/09/2559
เวลา: 06:00 กลับ : 16/09/2559 เวลา: 16:00
44
นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
- สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 30/08/59
เวลา: 07:00 กลับ : 30/08/59 เวลา: 16:00
45
นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
- สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 30/08/2559
เวลา: 12:00 กลับ : 30/08/2559 เวลา: 18:00
46
นายนิรุตย์ มูลศรี
- อาเซียน
โรงเรียนบึงสามพัน อ.บึงสามพัน
ทั้ง 2 คัน
ทั้ง 2 คน
อนุมัติ
ไป : 31/08/2559
เวลา: 07.00 กลับ : 31/08/2559 เวลา: 15.30
47
นางกุมารี ทับทิมหล้า
- ศิลปะ
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 29/08/2559
เวลา: 07:00 กลับ : 29/08/2559 เวลา: 16:30
48
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน
- คณิตศาสตร์
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 4 กันยายน 2559
เวลา: 11.00 กลับ : 4 กันยายน 2559 เวลา: 15.00
49
นางดวงจิต บุญกาวิน
- สังคมศึกษา
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพ
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
รออนุมัติ
ไป : 11/09/2559
เวลา: 04:00 กลับ : 11/09/2559 เวลา: 19:00
50
นางกุมารี ทับทิมหล้า
- ศิลปะ
มหาวิทยาลัยราชฏักเพชรบูรณ์
ทั้ง 2 คัน
ทั้ง 2 คน
อนุมัติ
ไป : 28/ส.ค./2559
เวลา: 07:00 กลับ : 28/ส.ค./2559 เวลา: 14:00
51
นางปรารถนา แจ่มอ่วม
- ภาษาไทย
โรงเรียนวชิราวธุวิทยาลัย ๑๙๗ ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 24 /08/2016
เวลา: 08.00 กลับ : 25/08/2016 เวลา: 18.00
52
นางสาวทิพผกา สาธรรม
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 23/08/2559
เวลา: 07:00 กลับ : 23/08/2559 เวลา: 17:00
53
นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
- สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดนครราชสีมา
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 20/08/2559
เวลา: 06:00 กลับ : 01/09/2559 เวลา: 23:30
54
นางโรจนา มาคาน
- อำนวยการ
ใน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 09/08/2559
เวลา: 14:00 กลับ : 09/08/2559 เวลา: 16:00
55
นางสาวทิพผกา สาธรรม
- สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 09/08/2559
เวลา: 08:30 กลับ : 09/08/2559 เวลา: 17:00
56
นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
- กิจการนักเรียน
วัดเขาแก้วโพธิ์ทอง
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 08/08/2559
เวลา: 13.50 กลับ : 08/08/2559 เวลา: 13.50
57
นางโรจณา มาคาน
- อำนวยการ
วัดเขาแก้วโพธิ์ทอง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 08/08/2559
เวลา: 12:00 กลับ : 08/08/2559 เวลา: 16:00
58
นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
- อำนวยการ
เพชรบูรณ์
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 3/082559
เวลา: 10:00 กลับ : 3/08/2559 เวลา: 16:00
59
นางโรจณา มาคาน
- อำนวยการ
บึงสามพัน
นข 1850
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 02/08/2559
เวลา: 10:40 กลับ : 02/08/2559 เวลา: 13:30
60
นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
- วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 19/08/2559
เวลา: 07:00 กลับ : 19/08/2559 เวลา: 18:00
61
นางสกุลยา พรมเท้า
- วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลันราชภัฎเพชรบูรณ์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 20
เวลา: 07.00 กลับ : 20 เวลา: 18.00
62
นางสาวทิพผกา สาธรรม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หอประชุมศูนย์ราชการเพชรบูรณ์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 29/07/2559
เวลา: 07:00 กลับ : 30/07/2559 เวลา: 16:30
63
นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
- อำนวยการ
กรุงเทพฯ
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 27/07/2559
เวลา: 11:00 กลับ : 29/07/2559 เวลา: 22.20
64
นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
- อำนวยการ
สพม. 40
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 26/07/2559
เวลา: 06:00 กลับ : 26/07/2559 เวลา: 17:00
65
นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
- ชมรม RSC กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 28/07/2559
เวลา: 07.30 กลับ : 28/07/2559 เวลา: 15.30
66
นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
- กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
สนามบินสุวรรณภูมิ
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 19/07/2559
เวลา: 00:00:01 กลับ : 19/07/2559 เวลา: 00:00:16
67
นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
- ผู้บริหาร
กรุงเทพฯ
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 28/07/2559
เวลา: 00:00:05 กลับ : 28/27/2559 เวลา: 00:00:21
68
นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
- ผู้บริหาร
ชลบุรี
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 22/07/2559
เวลา: 00:00:05 กลับ : 24/07/2559 เวลา: 00:00:22
69
นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
- ฝ่ายบริหาร
กรุงเทพฯ
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 14/07/2559
เวลา: 00:00:05 กลับ : 14/07/2559 เวลา: 00:00:23
70
นางโรจณา มาคาน
- อำนวยการ
นาเฉลียง
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 12072559
เวลา: 00:00:09 กลับ : 12072559 เวลา: 00:00:11
71
นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
- คณิตศาสตร์
หล่มสัก
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 14/07/2559
เวลา: 15:00:00 กลับ : 14/07/2559 เวลา: 19:00:00
72
นางกรรณิการ์ หัสนัย
- สังคมศึกษา
อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 03/07/2559
เวลา: 07:00:00 กลับ : 03/07/2559 เวลา: 18:00:00
73
นางปรารถนา แจ่มอ่วม
- ภาษาไทย
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
นข 1850
นายสุวรรณ ชายา
อนุมัติ
ไป : 19/08/2559
เวลา: 10:00:00 กลับ : 20/08/2559 เวลา: 20:00:00
74
นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
- สุขศึกษาและพละศึกษา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 28/06/2559
เวลา: 05:00:00 กลับ : 07/07/2559 เวลา: 20:00:00
75
นุสรา มิไพทูล
- สวัสดิการ
บ้านโภชน์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 23/06/2559
เวลา: 08:00:00 กลับ : 23/06/2559 เวลา: 13:00:00
76
นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
- สุขศึกษาและพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา เพชรบูรณ์
นข 142
นายสุทน เนียมทะนอม
อนุมัติ
ไป : 24/06/2559
เวลา: 07:00:00 กลับ : 24/06/2559 เวลา: 20:00:00
 
 
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3