โรงเรียนหนองไผ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • หัวหน้ากลุ่มสาระ
  นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
  นายสมนึก บุญนาค

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางสาวทิพผกา สาธรรม

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ