โรงเรียนหนองไผ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • หัวหน้ากลุ่มสาระ
  นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
  นายมานะ บุญเกิด

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางกุมารี ทับทิมหล้า

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นายชินกร โสมภา

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นายธีรวัฒน์ พันธ์ุแสง

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ