เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตร

แบบสอบถามความพึงพอใจ

กำหนดการงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนหนองไผ่ สู่สากล ปีการศึกษา 2562

แผนผังการจัดงาน

Lastupdate : 6 Aug 2019

กิจกรรม NP Open House 2019

กำหนดการตรวจเยี่ยมนิทรรศการ

กิจกรรม Computer

Basketball Robot

ลงทะเบียนเข้าอบรมวันเปิดโลกวิชาการ'62
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1- 10 สิงหาคม 62 (รับจำนวนจำกัด)
หุ่นยนต์ซู๊ตบาส และ หุ่นยนต์ทรานสปอร์เตอร์
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/v5Lj45FvPGKTSs258

ตราสัญลักษณ์