รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม คณิตคิดสนุก

รหัสวิชาชุมนุมA401
ครูผู้สอนนางสาววิยดา ขุนพรหม
จุดประสงค์เกมคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ม.5
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนตึกพราวพัสสร 5/4
การรับรับเอง
Go to back page