รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม สวนเกษตรผสมผสาน

รหัสวิชาชุมนุมA412
ครูผู้สอนนายสมปอง ตาลเพชร
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนสวนไผ่กิมซุง
การรับออนไลน์
Go to back page