รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ร้องเพลง

รหัสวิชาชุมนุมA413
ครูผู้สอนนายยุทธนา นาอุดม
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนอาคารภักษา
การรับออนไลน์
Go to back page