รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ตะลุยเคมี ม.6

รหัสวิชาชุมนุมA416
ครูผู้สอนนางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก
จุดประสงค์1. เรียนรู้เนื้อหาวิชาเคมีเพิ่มเติม
2. เตรียมความพร้อมเพื่อสอบo-netและPet2
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้อง 2102
การรับออนไลน์
Go to back page