รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม หมอดิน

รหัสวิชาชุมนุมA419
ครูผู้สอนนายณัฐวุฒิ ชัยนอก
จุดประสงค์นักเรียนมีความรับผิดชอบรู้หน้าที่
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนสวนเศรษฐกิจพอเพียง
การรับออนไลน์
Go to back page