รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม กีฬามวย

รหัสวิชาชุมนุมA422
ครูผู้สอนนายสมนึก บุญนาค
จุดประสงค์1.นักเรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬามวย
2.นักเรียนมีความสามารถชกมวยได้
3.นักเรียนนำกีฬามวยไปใช้ป้องกันตัวเองได้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนข้างห้องพักครูพละฯ
การรับออนไลน์
Go to back page