รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ยสร.ต้านยาเสพติดและอบายมุข

รหัสวิชาชุมนุมA428
ครูผู้สอนนางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องพยาบาล
การรับออนไลน์
Go to back page