รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2

รหัสวิชาชุมนุมA430
ครูผู้สอนนายนิกร หล้าน้อย
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ80 คน
สถานที่เรียนสำนักงาน นศท.
การรับออนไลน์
Go to back page