รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

รหัสวิชาชุมนุมA431
ครูผู้สอนนางสาววิรัตน์ คำเขียน
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ50 คน
สถานที่เรียนสำนักงาน นศท.
การรับออนไลน์
Go to back page