รายวิชาชุมนุม ม.4-6

ชื่อวิชาชุมนุม ค่ายวิทยาศาสตร์พิชิต O-Net(สายวิทย์ ม6)

รหัสวิชาชุมนุมA432
ครูผู้สอนนายจตุรงค์ ว่องไวพานิชย์
จุดประสงค์1.ติวข้อสอบO Net
2.ศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาตร์
3.ชมภาพยนต์วิทยาศาสตร์
(รับเฉพาะม.6สายวิทย์ )
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้อง Active Bord
การรับออนไลน์
Go to back page