รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม ปิงปอง(ม.3)

รหัสวิชาชุมนุมA301
ครูผู้สอนนายทรงศักดิ์ ศรีภักดี
จุดประสงค์1.อธิบายและแสดงการจับไม้
2.อธิบายและแสดงวิธีการตีลูกแบบต่างๆ
3.อธิบายและแสดงวิธีการส่งลูกแบบต่างๆ
4.อธิบายและแสดงวิธีการเล่นและการนับคะแนน
จำนวนที่รับ10 คน
สถานที่เรียนอาคารอภิรมบ์โภชนา
การรับออนไลน์
Go to back page