รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม ภาษาไทยในเพลง

รหัสวิชาชุมนุมA307
ครูผู้สอนนางปรารถนา แจ่มอ่วม
จุดประสงค์1. ให้ทราบประวัติความเป็นมาของการร้องเพลงไทย
2. กฎกติกาของการร้องเพลง
3. สาธิตการร้องเพลง
4.นักเรียนรู้ สำนวน คำศัพท์และบอกความหมายโดยนัยได้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องจิตตะ
การรับออนไลน์
Go to back page