รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม Barista

รหัสวิชาชุมนุมA310
ครูผู้สอนนางสาวรินญภัช มิไพทูล
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนNP coffee
การรับออนไลน์
Go to back page