รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม กระดาษหรรษา

รหัสวิชาชุมนุมA312
ครูผู้สอนนางสาวนิตยา ชาตินันท์
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนม. 3/8
การรับออนไลน์
Go to back page