รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม คณิตสร้างสรรค์

รหัสวิชาชุมนุมA201
ครูผู้สอนนายบัณฑิต พวงดอกไม้
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนรื่นเริงรมย์
การรับออนไลน์
Go to back page