รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม รักอ่านผสานศิลป์

รหัสวิชาชุมนุมA210
ครูผู้สอนนางอรสา เสาโกมุท
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องเรียน 1203
การรับออนไลน์
Go to back page