รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม คณิตหรรษา

รหัสวิชาชุมนุมA214
ครูผู้สอนนางสาวพรรณพร วงษ์แหวน
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้อง ม.2/2
การรับออนไลน์
Go to back page