รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม ศิลปินน้อย

รหัสวิชาชุมนุมA217
ครูผู้สอนนายธีรวัฒน์ พันแสง
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องกิจจา 2
การรับออนไลน์
Go to back page