รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม ชุมนุมฟุตบอล

รหัสวิชาชุมนุมA220
ครูผู้สอนนายสุวรรณ กันแพงศรี
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องAEC
การรับออนไลน์
Go to back page