รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม ยุวพุทธ

รหัสวิชาชุมนุมA104
ครูผู้สอนนางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ
จุดประสงค์1.นักเรียนอาราธนาศีล 5 ได้
2. นักเรียนใช้หลักธรรม แก้ปัญหาการเรียนได้
3.นักเรียนใช้หลักธรรม สร้างความสุขให้ชีวิตได้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนธนาคารโรงเรียน
การรับออนไลน์
Go to back page