รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม ประชาสัมพันธ์และการโรงแรม

รหัสวิชาชุมนุมA221
ครูผู้สอนนางสาววริศรา ชำนาญพันธ์
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ10 คน
สถานที่เรียนห้องโสตทัศนศึกษา
การรับรับเอง
Go to back page