รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม Pisa น่ารู้

รหัสวิชาชุมนุมA318
ครูผู้สอนนายแดนชัย สิงห์สนิท
จุดประสงค์1. นักเรียนสามารถจะนำสิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิต หรือสถานการณ์จริงได้
2. นักเรียนจดจำเนื้อหาที่เรียนไปได้มากแค่ไหน แต่ PISA เป็นการทดสอบเพื่อที่จะรู้ว่านักเรียนมีทักษะการอ่านดีพอที่จะอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ เอกสารราชการ หรือคู่มือสักเล่มหนึ่งเข้าใจ
จำนวนที่รับ18 คน
สถานที่เรียนห้องจิตตะ
การรับออนไลน์
Go to back page