รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชาชุมนุมA118
ครูผู้สอนนางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องภาษาอังกฤษ
การรับออนไลน์
Go to back page