รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิชาชุมนุม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชาชุมนุมA219
ครูผู้สอนนางสาวจินตนา วันสาร
จุดประสงค์ยังไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องวิทย์ 2107
การรับออนไลน์
Go to back page