รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชาชุมนุม ขยะพาเพลิน

รหัสวิชาชุมนุมA321
ครูผู้สอนนางกรทิพย์ มาอยู่วัง
จุดประสงค์1.เพื่อสร้างความตระหนัก จิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับนักเรียน
2.นักเรียนรู้วิธีและสามารถดำเนินการกำจัดขยะอย่างครบวงจร
3.เพื่อลดมลพิษจากขยะ
4.สร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกนักเรียน
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนโรงอาหารใหม่
การรับออนไลน์
Go to back page