รายวิชาชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิชาชุมนุม นักพัฒนาเกมส์ (Game Developer)

รหัสวิชาชุมนุมA121
ครูผู้สอนนายชัยชนะ  ทองมา
จุดประสงค์1. นักเรียนสามารถสร้างฉากในเกมส์ได้
2. นักเรียนสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
3. นักเรียนสามารถ สร้าง Event KeyBoardได้
4. นักเรียนสามารถเปลี่ยน Action Animation
5. นักเรียนสามารถ Set Animation การกระโดดได้
6. นักเรียนสามารถ SetAnimation การโจมตีได้
7. นักเรียนสามารถสร้างการเปลี่ยนด่านเกมส์ได้
จำนวนที่รับ20 คน
สถานที่เรียนห้องคอม 5
การรับออนไลน์
Go to back page