...

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนหนองไผ่ (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)

รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนหนองไผ่ สพม.40

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง ครู เอกคอมพิวเตอร์

Read more

...

รายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2562
(รับรายงานตัวนักเรียนใหม่)

วันที่ 6 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมพราวพัสสร โรงเรียนหนองไผ่

See packages

พิธีมอบประกาศนียบัตร

ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 29 มีนาคม 2562, ณ หอประชุมพราวพัสสร โรงเรียนหนองไผ่

Read more

รางวัลชนะเลิศ

ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

Thailand GreenMech Contest 2019, การแข่งขันการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด

Read more

รายงานตัวนักเรียน ม.1

รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพราวพัสสร โรงเรียนหนองไผ่

Read more

Do you want cool website like this one?