โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

แสดงรายการทั้งหมด

[2020-07-31] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียน View : 17

[2020-07-31] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ. 2563 View : 15

[2020-07-31] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบบัญชีรายชื่อ View : 13

[2020-06-26] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 1236

[2020-05-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล View : 326

[2020-05-17] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 228

[2020-04-27] ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา View : 448

[2020-03-27] ประกาศขอแจ้งปิดสถานที่ภายในสถานศึกษา View : 99

[2020-04-20] ประกาศแนวปฏิบัติการรับเอกสารระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) View : 99

[2020-03-19] ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ View : 74

[2020-03-18] ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน View : 83

[2020-03-15] ประกาศแจ้งผลการเรียนออนไลน์ View : 113

[2020-02-27] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองไผ่ View : 81

[2020-04-13] ประกาศผลรางวัลเพชรชมพูฟ้า ปีการศึกษา 2562 View : 46

[2020-01-31] ประกาศมาตรการการป้องกันโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 View : 46

ผู้บริหารโรงเรียน

นายพัชริน  ภู่ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

 

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.40

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.33

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.34
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 34.200.218.187
Online อยู่ : 4
วันนี้ 8
เมื่อวานนี้ 453
เดือนนี้ 798
ปีนี้ 798
รวมทั้งหมด
Record: 453 (07.08.2020)
( Counter 08-08-2020 )