โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

แสดงรายการทั้งหมด

[2020-10-21] 364/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 View : 8

[2020-10-21] 363/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม View : 10

[2020-10-19] 367/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 View : 15

[2020-10-19] 368/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 View : 7

[2020-10-14] 349/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) View : 15

[2020-10-07] ที่ 343/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ View : 27

[2020-10-05] 326/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแรงบันดาลใจสู่เป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2563 View : 27

[2020-09-30] 282/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 View : 27

[2020-09-25] 322/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดความรู้วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ความถนัดทั่วไป (GAT) และ 9 วิชาสามัญ ในโครงการปีทองแห่งคุณภาพการศึกษาต่อ View : 32

[2020-09-23] 316/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เกษียณเกษมสุข ประจำปีการศึกษา 2563 View : 39

[2020-09-22] 319/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) องค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ View : 43

[2020-09-22] 297/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม กิจกรรม 5 ส. สำนักงานปฏิบัติงาน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียน View : 30

[2020-09-22] 318/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา View : 31

[2020-09-18] 298/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 View : 31

[2020-09-11] 291/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้วิชา GAT (ภาษาอังกฤษ) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) View : 40

[2020-09-08] 289/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเครือข่ายศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา View : 29

[2020-09-08] 281/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดง กตเวทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ View : 54

[2020-09-03] 276/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดประชุมสภานักเรียนและกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ปีการศึกษา 2563 View : 23

[2020-08-28] 259/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี View : 32

[2020-08-28] 269/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนใหม่ View : 29

[2020-08-25] 237/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 View : 44

[2020-08-24] 248/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไปศึกษาดูงาน โรงเรียนสุรนารีวิทยาและแหล่งเรียนรู้อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา View : 33

[2020-08-24] 249/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่) ปีการศึกษา 2563 View : 35

[2020-08-04] 231/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานวันประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563 View : 75

[2020-08-04] 235/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมวันรพี View : 48

ผู้บริหารโรงเรียน

นายพัชริน  ภู่ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

 

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

3.67

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

3.62

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

3.63
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 35.172.236.135
Online อยู่ : 1
วันนี้ 20
เมื่อวานนี้ 109
เดือนนี้ 202
ปีนี้ 202
รวมทั้งหมด
Record: 109 (22.10.2020)
( Counter 23-10-2020 )