โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

แสดงรายการทั้งหมด

[2020-08-04] 231/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานวันประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563 View : 16

[2020-08-04] 235/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมวันรพี View : 11

[2020-08-04] 230/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 View : 12

[2020-08-04] 226/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) View : 11

[2020-07-31] ที่ 225/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 View : 13

[2020-07-31] ที่ 224/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดเพชรบูรณ์ View : 13

[2020-07-22] 218/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ View : 24

[2020-07-21] 222/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ View : 18

[2020-07-17] 211/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 View : 30

[2020-07-13] 208/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ View : 22

[2020-07-13] 191/2563 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง View : 30

[2020-07-09] 200/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม สายใยรัก ครอบครัวไผ่ทอง View : 25

[2020-07-03] 185/2563 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย (กรกฎาคม - ตุลาคม) View : 38

[2020-07-03] 186/2563 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด (กรกฎาคม - ตุลาคม) View : 38

[2020-07-03] 187/2563 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้าง (กรกฎาคม - ตุลาคม) View : 30

[2020-06-23] 183-2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 108

[2020-06-22] 178/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มอำนวยการ View : 46

[2020-06-22] 170/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมาตรการดูแลด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม View : 45

[2020-06-19] 177/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ View : 79

[2020-06-18] 169/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 View : 52

[2020-06-16] 168/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสถานศึกษา View : 47

[2020-06-11] 165/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล สำหรับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 View : 68

[2020-05-27] 152/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประจำปีการศึกษา 2562 View : 76

[2020-05-14] 149/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีแพ็ค โรงเรียนหนองไผ่ View : 157

[2020-05-12] 146/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 View : 67

ผู้บริหารโรงเรียน

นายพัชริน  ภู่ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

 

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.40

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.33

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.34
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 34.200.218.187
Online อยู่ : 1
วันนี้ 10
เมื่อวานนี้ 453
เดือนนี้ 800
ปีนี้ 800
รวมทั้งหมด
Record: 453 (07.08.2020)
( Counter 08-08-2020 )