โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

ตารางสอบและแผนผังห้องสอบ

ตารางสอบและแผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2563

2020-06-01  46

ประกาศห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

2020-05-18   264

สรุปจำนวนและประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน

สรุปจำนวนและประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน

2020-05-03   288

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนหนองไผ่ รับสัมครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา

2020-04-27   60

ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการบุหรัน ขวัญพรม

ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวนการบุหรัน ขวัญพรม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม

2020-04-10   52

[2020-05-27] 152/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประจำปีการศึกษา 2562 View : 34

[2020-05-14] 149/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีแพ็ค โรงเรียนหนองไผ่ View : 106

[2020-05-12] 146/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 View : 36

[2020-05-12] 145/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 View : 42

[2020-05-12] 143/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 51

[2020-05-09] 144/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดรายการผู้อำนวยการพบผู้ปกครอง View : 28

[2020-04-30] 132/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่ View : 43

[2020-04-27] 139/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 View : 69

[2020-05-14] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 18

[2020-05-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 14

[2020-05-06] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 18

[2020-05-06] ร่างประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 22

      

            

    

ผู้บริหารโรงเรียน

นายพัชริน  ภู่ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

 

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.25

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.08

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.09
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 18.207.254.88
Online อยู่ : 5
วันนี้ 117
เมื่อวานนี้ 162
เดือนนี้ 574
ปีนี้ 4,609
รวมทั้งหมด
Record: 364 (03.05.2020)
( Counter 06-06-2020 )